Årsmötet 2021 är inställt

På grund av coronapandemin har styrelsen i SSF-Medelpad beslutat att skjuta upp det planerade årsmötet 2021 till 2022 med årsvis verksamhetsberättelse för 2020 och 2021.

Prisutdelning gällande jaktprov, predatortävling mm. för verksamhetsåret 2020 kommer istället att ske på årsmötet 2022.

Medlemmar som önskar motionera angelägenheter rörande verksamheten i SSF Medelpad är välkomna att istället för en motion skicka in förslag och synpunkter direkt till någon i styrelsen.

Motioner gällande SSF på riksnivå ska skickas till SSF-Riks enligt stadgarna, mer info finns på SSF-Riks hemsida under nyheter.