Rookie-priset

Rookie-priset är ett vandringspris i luffarslöjd som skänks till klubben av Sture Eriksson

Statuter

Priset syftar till att uppmuntra starter på jaktprov och tilldelas den hund inom klubben, som för året nått högst poäng på jaktprov – rörliga och utlysta jaktprov räknas.

Kvalificerade att tävla om priset är klubbmedlemmar vars hundar under året startas på prov och som inte tidigare startat på jaktprov inom SSF. Hundens ålder har således inget med kvalificering att göra utan endast att hunden sedan tidigare saknar provmerit.

 Priset tilldelas ägaren av hund som nått det högsta resultatet under året. Provpoängen måste dock minst motsvara 3:e pris vid jaktprov, d.v.s. 50 poäng. Resultat får räknas både från egna lokalklubbens liksom andra klubbars jaktprov.

Poäng räknas enligt följande:

Vinner gör den hund som får den högsta poängen vid jaktprov under kalenderåret.

Vid lika poäng så går högsta poäng från det näst bästa jaktprovet före; vid lika fortfarande så går yngsta hunden före.

En skriftlig anmälan skall skickas in till sekreteraren i lokalklubben, senast 31/12, från dem som önskar delta i tävlingen om SSF Medelpads Rookie-pris.

Styrelsen för SSF Medelpad 2011-10-18

Tidigare vinnare

2022 Linadalens Tarro SE45255/2019, ägare Magnus Abrahamsson

2021 Koppelos Tuva SE20162/2021, ägare Adam Pettersson

2020 Klöseforsens SE49111/2018, ägare Rickard Jonsson

2019 Blümchens Khaleesi SE55300/2017, ägare Thomas Malmqvist

2018 Flatatorpets Askja SE13239/2017, ägare Peter Ålander

2017 Djurabygdens Moje SE58933/2015, ägare Lars Vikberg

2016 Kyros-Onni SE38800/2014, ägare Cecilia Sjölund,

2015 Ingen hund uppfyllde kraven

2014  Knakadalens Peikko SE55037/2011, ägare Örjan Sahlin

2013 Reivos Jekku SE33958/2012, ägare Bengt-Olov Norberg