Mårdfångst

Mårdfångst

Carina Sjölander i Viksjö arbetar hårt för att minska predatortrycket. En mårds revirområde är gaska stort och alla dessa mårdar är tagna inom lögdö vildmark där SSF Medelpad oftast håller…