Jaktprov

Jaktprov SSF Medelpad

SSF Medelpad anordnar ordinarie och rörliga jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående planering.

För klubbens medlemmar är startavgiften 100 kronor/provdag. (har din hund aldrig startat ett jaktprov är startavgiften 0 kr) Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats – startavgift: 250 kronor, domararvode:100 kr. 

Varför?
Det är kul, Du träffar trevliga människor, får se nya marker och inte svårare än ”en promenad i skogen”. Skäller Din hund på fågel är chansen god att ta pris och – framför allt – avelsråden får ett bredare underlag för sitt arbete!

Anmälan gör du på blanketten som följer med Ståndskall nr 2 eller på SSF:s hemsida. http://ssf-riks.se/ det går även att anmäla via denna blankett
[Länk till anmälningsblankett] (högerklicka och välj spara länk som)

Sätt in pengarna på SSF Medelpad Bankgironummer:  5881-7263

Ordinarie prov. 2021

20-22/8 Lögdö VildmarkAnmälan till Egon Rongdén.

2-3/10 Lögdö vildmark,  Anmälan till Matti Torvela. 

[Länk till anmälningsblankett] (högerklicka och välj spara länk som)

På grund av rådande pandemi vill SSF Medelpad uppmärksamma alla på att det kanske inte blir möjligt för oss att erbjuda kost och logi under våra provdagar. Besked om detta meddelas i anslutning till proven.

Rörliga prov.

Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig mellan den 16 augusti och den 31 mars? Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får låna en mark om Du själv inte har någon på vårt område.

Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.

Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två veckor före provet. Vid anmälan till rörligt prov ska anmälan vara inne tre dagar före tänkt provdag.

Anmälningsmottagare Jaktprovskommittén

NamnAdressE-post
Egon RongdénGimåfors 185, 
840 13 Torpshammar
egon.rongden@facipen.se
Matti TorvelaBåthamnsgatan 19
861 51 Söråker
matti.torvela@telia.com
Per-Ove BergmanÖster Grängsjö 168 
82961 GNARP
perovebergman@outlook.com