Årets Hund

Varje år utses SSF-Medelpads skällande fågelhund.

SE48837/2016 Saga är SSF Medelpads skällande fågelhund 2023.

Mats “Kula” Karlsson och Saga.

Nedan presenteras vinnarna från tidigare år.

2022 Furuhedens Nalli SE28413/2020, ägare Cecilia Sjölund, Liden

2021 Rinkkavaaran Akita SE51025/2018, ägare Henrik Sjödin, Kovland

2020 Saga SE48837/2016, ägare Mats Karlsson, Njurunda

2019 Brattstans Tyra SE15520/2014, ägare Malin Nordin, Härnösand

2018 Brännbolyckans Aya SE40976/2015, ägare Per-Ove Bergman, Gnarp

2017 Trollfågelns Aya SE31725/2011, ägare Göran Hoflin, Njurunda

2016 Sörlidbäckens Jalapeno SE25610/2012, ägare Jonas Carlsson, Sundsvall

2015 Lybergets Tuva SE32599/2012, ägare Josefine Gannå, Sundsvall

2014 Fanbyklackens Salix SE50715/2011, ägare Mats-Erik Larsson, Torpshammar

2013 Fort Hjort Jeppe S32794/2008, ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2012 Fort Hjort Jeppe S32794/2008, ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2011 Fort Hjort Jeppe S32794/2008, ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2010 Fort Hjort Jeppe S32794/2008, ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2009 Fort Hjort Trix S57065/2006, ägare Egon Rongdén, Torpshammar

2008 Spetsgårdens Riipu S29353/2004, Ägare Mats Persson, Gnarp

2007 Vackeråsens Tuva, S57570/2004 ägare Per-Ove Bergman, Gnarp

2006 Spetsgårdens Riipu S29353/2004, ägare Mats Persson, Gnarp

2005 Tapion Sälli S22666/2002, ägare Per-Ove Bergman, Gnarp

Medelpads Skällande Fågelhund – statuter

Priset är ett vandringspris och tilldelas den hund inom klubben, som för året nått högsta poäng på utställning och jaktprov – rörliga och utlysta jaktprov räknas.
Priset tilldelas ägaren av hund eller hundar som först uppnått tre st. inteckningar. Poäng får räknas både från egna och andra klubbars jaktprov och utställningar. Ägare till hund som erhållit en inteckning i priset, men av någon anledning byter klubb får fortsätta att tävla om vandringspriset, förutsatt att poäng tas på någon av klubbens jaktprov eller utställningar under året.

Poäng räknas enligt följande:

Poäng vid utställning Excellent = Very good = Cert, Ck =
2 poäng; 1 poäng; 1 poäng

( kvalitetsbedömningen Excellent samt Cert eller CK ger alltså 3 poäng)

Poäng vid jaktprov 1:a pris = 2:a pris = 3:e pris =
5 poäng; 3 poäng; 1 poäng

Vinner gör den hund som får den högsta sammanlagda poängen. Högst tre st. jaktprov och ett utställningsresultat får räknas.

Vid lika poäng så går högsta poäng från jaktprov före; vid lika fortfarande så går yngsta hunden före.

En skriftlig anmälan skall skickas in till sekreteraren i lokalklubben, senast 31/12, från dem som önskar delta i tävlingen om vandringspriset Medelpads Skällande Fågelhund.

Sundsvall 2011-10-18 SSF Medelpad

Not.
Styrelsen för SSF Medelpad beslutade 2011-10-18 att fastställa denna revidering av statuterna som är en anpassning till de nya utställningsbestämmelserna.