Vårvinter och fällfångst!

Carina Sjölander rapporterar från Viksjö att två mårdar fått bita i gräset. Men Örjan har fått upp farten och rapporterar in hela åtta mårdar.

Mycket bra viltvårdande insatser som gynnar alla fåglar. Också de arter som vi inte jagar.