Vad vill vi och vad gör vi?

Ja det måste vi tala med varandra om. Vad vi i klubben gör och ni medlemmar måste tala om vad ni vill. Nu vill vi i SSF Medelpads styrelse ta in era synpunkter på förslag som kommit ifrån SSF Riks. Vi har dels förslag på nya stadgar som vi vill ha feedback på. Det är ju dom som är grunden i vår verksamhet och styr hur verksamheten i klubben ska styras och skötas.

Sen kom det upp på riksstämman ifrån avelskommitténs arbete med utvecklingen av RAS data. Det bygger på en motion ifrån SSF J/H som gick igenom för två år sedan att utveckla och förbättra avelsrådens och medlemmarnas möjligheter att själva beräkna och finna bra avelskombinationer. Nu kom denna grupps slutsatser väldigt sent in till Riksstyrelsens och riksstämman. Budgeten för riksstämman att besluta om var utan dessa kostnader. Nu ska ett möte hållas den 15/5 med SSF Riks och representanter från varje lokalklubb och det yrkades från riks sida att man då skulle kunna göra avsteg ifrån den på stämman beslutade budgeten. Stämman krävde en tydligare precisering rörande denna utvecklingskostnad utifrån fler aspekter.

Kärlek
  • Håller RASdatas grundkod för utveckling? Eller måste vi börja om helt från början inom kort?
  • Är prisuppgiften med eller utan moms?
  • Vad kommer att vara tillgängligt och vilka funktioner kan användas av varje enskild medlem?
  • Hur ska det finansieras? Riks kapital eller medel från lokalklubbarna eller både?
  • Finns det andra alternativ att via andra program/tjänster att komma längre/ billigare undan?

Ja det var några utav frågeställningarna och dessa handlingar är riks förtydligande inför mötet den 15/5 . Vi vill ifrån styrelsens sida att ni läser igenom handlingarna och återkopplar till oss hur ni ser på dessa saker. Skicka era svar till vår sekreterare Björn Karlsson byggaren28@gmail.com så att SSF Medelpad vet vilka synpunkter och åsikter som ni medlemmar har i dessa frågor.

Skulle ni mot förmodan läsa detta och ha synpunkter att bidraga med men tillhöra en annan lokalklubb så är det väl inte värre än att ni skickar era svar till er lokalklubbs sekreterare.

Övningsprotokoll
Bra när man utbildar sig att fuskdömma sin egen hund

För SSF Medelpad del så vill vi passa på och presentera en jaktprovskommitté som är en ny funktion i klubben. Den består idag av Andreas Edholm som sammankallande. Björn Karlsson, Egon Rongden, Matti Torvela och Mats Persson. Det första mötet var igår och vi kommer att presentera oss närmare här på hemsidan. Och vi vill bli fler. Är du intresserad av att hjälpa till med stort som smått. Utställning eller jaktprov, familjedag eller årsmöte. Du är välkommen!