Skallkungen 2020 är inställd

Styrelsen för SSF riks har den 14 juni beslutat att ställa in årets Skallkung. Bakgrunden är den pågående pandemin. SKK:s centralstyrelse beslutade den 9/6 att rekommendera anslutna klubbar att inte genomföra SM-tävlingar i år, bland annat mot bakgrund av att ej optimala möjligheter till kvalificeringar kommer att kunna erbjudas.

Beslutet är fattat i samråd med lokalklubben Västerbottens Kust- och inland som skulle ha arrangerat året Skallkungtävling.

Västerbottens Kust- och inland kommer istället att arrangera Skallkungen 2021. Nuvarande turordning mellan lokalklubbarna behålls men det uppstår ett års förskjutning.

Kvalificering till Skallkungen 2021 startar enligt gällande reglemente och rutin 12 dagar före den Skallkung som nu utgår. Kvalificeringsperiodens första dag blir alltså den 21 september 2020.

Vi betraktar situationen som force majeure och beklagar att vi tvingas ställa in i år. Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Övriga Jaktprov

Vi bevakar situationen och de ev. restriktioner som kommer att gälla. Inför jaktprovsstarten kommer vi att skicka ut information och eventuella riktlinjer till lokalklubbarna. Detta kommer i första hand att gälla de ordinarie proven där nuvarande riktlinjer kring social distansering försvårar eller omöjliggör gemensamt boende, gemensam mathållning och stora kollegium.