Mårdfångst

Carina Sjölander i Viksjö arbetar hårt för att minska predatortrycket. En mårds revirområde är gaska stort och alla dessa mårdar är tagna inom lögdö vildmark där SSF Medelpad oftast håller sina utlysta jaktprov.

Tack Carina för en enastående insatts.

Carina med 8 mårdar
1 mård och två nötskrikor