Höstens första jaktprov i Medelpad

I pandemitider genomförde SSF Medelpad sitt första ordinarie jaktprov den 21-23 augusti i Lögdö Vildmark. Allmänna restriktioner gjorde att varken boende eller gemensam mathållning erbjöds vid detta prov. Lottning hade genomförts innan och i flera fall träffades därför hundförare och domare direkt på skogen. Som samlingsplats användes Nordansjöstugan som hyrts av SCA. Där kunde genomgångar hållas och viss samvaro utomhus. Trots restriktioner och annat var det 15 hundar som kom till start och tillsammans gjorde 26 starter. Tyvärr saknades en domare på söndag morgon varför en hund inte fick sin önskade andra start, vilket vi naturligtvis ser till att ordna i annan form.
De relativt höga dagstemperaturerna gjorde att provledningen beslutade att inga förlängningar av provtiden fick ske, varför samtliga prov är tre timmar.

Fågeltillgången var ojämn över provområdet. Några provrutor som vanligtvis brukar vara bra, kunde vara ”tomma” på fågel. Tillgång på blåbär var en klar indikation på möjlighet att hitta fågel. Det fick gärna vara lite fuktig terräng också. I såna fall kunde det vara flera kullar på en liten yta och det tycktes flaxa överallt.  Antalet finnandemöjligheter över de tre dagarna var 2,42.

De 26 starterna ledde till 15 st. prisgivande resultat. Fyra hundar lyckades med prestationen att ta fem stycken 1:a pris.  Tre starter ledde till 2:a pris och sju stycken 3:e priser erövrades. Vi gratulerar till alla fina prestationer och tröstar de som hade få eller inga fåglar!

Resultat:

# Hund Ägare Poäng Pris
1 Spetsbackens Rapp Mikael Rydén 68/91 2/1
2 Flatatorpets Askja Peter Ålander 83/75 1/1
3 Röjbackens Elsa Kaj Ekroos 80 1
4 Saga Mats Karlsson 62/79 3/1
5 Tajgans Mimmi II Lars-Erik Dahlin 70/9 2/0
6 Vackeråsens Tuuli Per Tjernlund 8/70 0/2
7 Sobol-R P-G Johansson 58/55 3/3
8 Styggbergets Wappo Björn Karlsson 51/58 3/3
9 Ailatis Crux Tony Björklund 56/15 3/0
10 Lakansjöbäckens Axxa Fredrik Nyberg 54 3
11 Tajgans Rejtu Markku Mansikala 39/6 0/0
12 Loke Jimmy Tomasson 26/28 0/0
13 Röjbackens Aune Inge Enbacka 21 0
14 Flatatorpets Hekla David Brandström 9/9 0/0
15 Trollfågelns Jocelyn Leif Olsson 15 AVB.
Lars-Erik Dahlin är glad efter ett fint prov med Mimmi II
Maria Blom tjänstgör som domaraspirant och tittar intresserat på ståndskallet