Årsmöte i SSF Medelpad

Klubben kallar till årsmöte söndagen den 24 april 2022, kl. 16.00.
Plats: Hussborg Herrgård & Konferens [hitta dit]

Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla berättelse från verksamheten 2020/2021, liksom motioner och förslag från medlemmarna. Det blir prisutdelningar och vi rundar av med gemensam middag som kostar 100 kronor per medlem, resterande subventioneras
av klubben.


Anmälan till årsmöte och middag måste göras i förväg till Matti Torvela tfn.070-267 20 20 eller e-post matti.torvela@telia.com senast den 16 april.

Notera att årsmötet hålls efter utställningen i Borgsjö samma dag.