Hemsidestatistik

År 2021 hade ssf-medelpad.se besök av 1952 personer som tillsammans gjorde 3501 besök. “Utställning” är den sida som har flest besök och på andra plats kommer inlägget med berättelsen om de utlysta jaktproven i augusti.

Grafiken visar volymen av besökare och under vilka månader som hemsidan besöks.
Det blir allt vanligare att smartphone används när besöken görs på hemsidan.
Utställningssidan är mest poppis.