Hemsidestatistik för verksamhetsåret 2022

2022 hade ssf-medelpad.se besök av 2694 personer som tillsammans gjorde 5198 besök. Det är faktiskt rekord, aldrig tidigare år har det varit lika många besökare. ”Utställning” är precis som tidigare år den sida som haft flest besök, men berättelserna från våra utställningar är också populära. Startsidan är oftast den sida besökarna först landar på för att sedan klicka sig till andra sidor.

Grafiken visar volymen av besökare och under vilka månader som hemsidan besöks.
Utställning intresserar.

Helt klart är det väldigt bra att vi har en responsiv hemsida som automatiskt anpassar sig till viken typ av skärm besökaren använder, den vanligaste “devicen” är inte helt oväntat nämligen en mobiltelefon.

En smartphone är den vanligaste apparaten.