Har du synpunkter inför riksfullmäktige?

Lördagen den 20e april så hålls årets riksfullmäktige i SSF.

Riksfullmäktige är klubbens högsta beslutande organ och fullmäktige tillsätter riksstyrelsen och ger de ramar som styrelsen har att arbeta efter iform av verksamhetsplan och budget. På mötet läggs bland annat även motioner från medlemmar fram.

SSF Medelpad representeras av två delegater på mötet. Eftersom delegaterna representerar lokalklubbens medlemmar och deras åsikter så bjuds du som medlem i lokalklubben härmed in att vara med och påverka. På länken nedanför så finns alla dokument som hör till årets riksfullmäktige. Läs dem och så hör du av dig med eventuella åsikter eller kommentarer om vad som är bra eller dåligt till klubbens sekreterare Björn Karlsson senast 8e april 2024.
Björn når du på adress: byggaren28@gmail.com

Länk till dokumenten
https://drive.google.com/drive/folders/1Df8pl7LYAhIKd7zkz6_kxE0E5MiMSCwg?usp=sharing