Årets Hund

Varje år utses SSF-Medelpads skällande fågelhund.

2018

Brännbolyckans Aya, SE40976/2015, ägare Per-Ove Bergman Gnarp

Nedan presenteras vinnarna från tidigare år.

2017 Trollfågelns Aya, SE31725/2011, Ägare Göran Hoflin, Njurunda

2016 Sörlidbäckens Jalapeno, SE25610/2012 Ägare Jonas Carlsson, Sundsvall

2015 Lybergets Tuva, SE32599/2012 Ägare Josefine Gannå, Sundsvall

2014 Fanbyklackens Salix, SE50715/2011 Ägare Mats-Erik Larsson, Torpshammar

2013 Fort Hjort Jeppe, S32794/2008 Ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2012 Fort Hjort Jeppe, S32794/2008 Ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2011 Fort Hjort Jeppe, S32794/2008 Ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2010 Fort Hjort Jeppe, S32794/2008 Ägare Matti och Lea Torvela, Söråker

2009 Fort Hjort Trix, S57065/2006 Ägare Egon Rongdén, Torpshammar

2008 Spetsgårdens Riipu, S29353/2004 Ägare Mats Persson, Gnarp

2007 Vackeråsens Tuva, S57570/2004 Ägare Per-Ove Bergman, Gnarp

2006 Spetsgårdens Riipu, S29353/2004 Ägare Mats Persson, Gnarp

2005 Tapion Sälli, S22666/2002 Ägare Per-Ove Bergman, Gnarp

Medelpads Skällande Fågelhund – statuter

Priset är ett vandringspris och tilldelas den hund inom klubben, som för året nått högsta poäng på utställning och jaktprov – rörliga och utlysta jaktprov räknas.
Priset tilldelas ägaren av hund eller hundar som först uppnått tre st. inteckningar. Poäng får räknas både från egna och andra klubbars jaktprov och utställningar. Ägare till hund som erhållit en inteckning i priset, men av någon anledning byter klubb får fortsätta att tävla om vandringspriset, förutsatt att poäng tas på någon av klubbens jaktprov eller utställningar under året.

Poäng räknas enligt följande:

Poäng vid utställning Excellent = Very good = Cert, Ck =

2 poäng 1 poäng 1 poäng

( kvalitetsbedömningen Excellent samt Cert eller CK ger alltså 3 poäng)

Poäng vid jaktprov 1:a pris = 2:a pris = 3:e pris =

5 poäng 3 poäng 1 poäng

Vinner gör den hund som får den högsta sammanlagda poängen. Högst tre st. jaktprov och ett utställningsresultat får räknas.

Vid lika poäng så går högsta poäng från jaktprov före; vid lika fortfarande så går yngsta hunden före.

En skriftlig anmälan skall skickas in till sekreteraren i lokalklubben, senast 31/12, från dem som önskar delta i tävlingen om vandringspriset Medelpads Skällande Fågelhund.

Sundsvall 2011-10-18 SSF Medelpad

Not.
Styrelsen för SSF Medelpad beslutade 2011-10-18 att fastställa denna revidering av statuterna som är en anpassning till de nya utställningsbestämmelserna.